Wycieczka do Pragi i w Góry Stołowe

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował w dniach 10-13 października br. wycieczkę integracyjną do Pragi i w Góry Stołowe. W wycieczce pod przewodnictwem prezesa Oddziału Świętokrzyskiego SITP gen. Zbigniewa Muszczaka uczestniczyło 30 osób członków stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi.

Pomimo niesprzyjającej pogody w Pradze zwiedzaliśmy: Hradczany, Dziedzińce Zamku Królewskiego, Katedrę św. Wita, Stare Miasto, Plac Krzyżowników, Plac św. Wacława,Most Karola.

Drugiego dnia w sobotę zdobyliśmy Góry Stołowe. W drodze na Szczeliniec podziwialiśmy Kaplice Czaszek – unikatowe dzieło kultury religijnej – jest jedną z największych osobliwości regionu i jedyny tego rodzaju zabytek w Polsce. Szczeliniec Wielki, który jest najwyższym (919m) szczytem Gór Stołowych i zarazem ich najatrakcyjniejszym i najczęściej odwiedzanym miejscem. Drugim punktem Gór Stołowych które odwiedziliśmy były Błędne Skały - niepowtarzalny skalny labirynt obejmujący grzbiet Skalniaka (915 m n.p.m.) wyrzeźbiony w górnokredowych piaskowcach ciosowych przez wodę i wiatry, wykorzystujące niejednakową ich odporność na wietrzenie. Sobota zakończyła się uroczystą biesiadą koleżeńską.

Trzeciego dnia po śniadaniu w niedzielę zwiedziliśmy Kudowę Zdrój i wyruszyliśmy do Zamku Książ. Zamek ten jest jednym z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największym zamkiem na Dolnym Śląsku. Zbudowany na urwistym skalnym cyplu, na wysokości 395 m n.p.m., otoczony głęboką kotliną porośniętą lasem. Wycieczka była udana, a wszyscy zdrowi i zadowoleni wrócili do domu.

Wycieczka w Góry Stołowe

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa organizuje w dniach 10-13 października br. wycieczkę integracyjną w Góry Stołowe i do Pragi.

W trakcie pobytu planowanych jest wiele atrakcji, między innymi:

 • zwiedzanie okolic Kudowy Zdrój (Błędne Skały, Strzeliniec, Kaplica czaszek, Zamek Książ Wielki),
 • zwiedzanie Pragi z przewodnikiem,
 • biesiada z muzyką.

W wyjeździe mogą wziąć udział członkowie SITP z osobami towarzyszącymi.

Wycieczka planowana jest w dniach od 10 października (wyjazd około godz. 13.00) do 13 października (powrót ok. 23.00).

Odpłatność za udział w wycieczce wynosi 425 zł od osoby. Dla członków SITP przewiduje się dofinansowanie w wysokości 275 zł.

W kosztach wycieczki zapewnia się:

 • zakwaterowanie (3 noclegi) w dwuosobowych pokojach z pełnym węzłem sanitarnym,
 • wyżywienie (śniadania, obiad w drodze, obiad w Pradze, obiadokolacja z biesiadą, obiad w dniu powrotu).

Koszty wycieczki nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i parków krajobrazowych.

Warunkiem uczestnictwa jest bieżące opłacanie składek członkowskich oraz wpłacenie zaliczki w kwocie 150 zł od uczestnika i 150 zł od członka SITP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br. Pozostałą kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października br.

Ilość miejsc jest ograniczona do 45 osób. O udziale decyduje data zapłacenia zaliczki.

Wpłacona zaliczka nie ulega zwrotowi w przypadku rezygnacji z wyjazdu.

Zapisy oraz opłatę za udział zbierają:

 • kol. Sławomir Pietrzykowski (tel. 606179401 lub 41 3653231),
 • kol. Marek Kaczmarczyk (tel. 500179405),
 • kol. Dariusz Socha (tel. 602647958).

Mistrzostwa strzeleckie 2013

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza wszystkich członków na kolejne Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Prezesa SITP. Zawody odbędą się dnia 27 września 2013 roku o godz. 13.00 na terenie strzelnicy w Starachowicach.

Za zajęcie I miejsca przewidziany jest puchar.

Chętnych do udziału prosimy o zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2013 roku u kolegów:

 • Sławomira Pietrzykowskiego – tel. 36-53-231, kom. 606 179 401,
 • Pawła Ksela – tel. 36-53-221.

Opłata za udział 10 zł/osoby – płatna wraz ze zgłoszeniem.

Zaproszenie na piknik rodzinny 2013 r.

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pragnie zaprosić wszystkich kolegów wraz z osobami towarzyszącymi na ,,PIKNIK RODZINNY”, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2013 roku na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni powiat kielecki. Podczas pikniku przewidziano liczne atrakcje.

Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2013 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 36-53-231).

Koszt uczestnictwa w ,,PIKNIKU RODZINNYM” 20 zł od osoby dorosłej i 10 zł od dziecka.

Wyjazd nastąpi w dniu 28 czerwca 2013r. z palcu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 14:30.

Planowe rozpoczęcie pikniku o godzinie 15:00.

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

W dniu 25 kwietnia 2013 roku w Kieleckim Centrum Biznesu odbyła się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa na temat „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”. Organizatorem konferencji był Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - Pan Stanisław Rakoczy oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Patronat medialny objęło czasopismo „Ochrona Przeciwpożarowa” oraz kwartalnik CNBOP „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”. Konferencję otworzył Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SITP nadbryg. Zbigniew Muszczak. Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące bloki tematyczne:

 • Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście skarg przesyłanych do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • Projektowanie ewakuacji ludzi z budynków z wykorzystaniem dostępnych standardów oraz narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego;
 • Praktyczne wykorzystanie systemu certyfikacji i dopuszczeń w ochronie przeciwpożarowej przy projektowaniu i realizacji inwestycji;
 • Problemy projektowania systemów wentylacji pożarowej;
 • Podstawowe zagadnienia projektowania konstrukcji żelbetowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
 • Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymogów stawianych drogom pożarowym.

Poszczególne zagadnienia tematyczne zaprezentowali jedni z najlepszych specjalistów w kraju, tj.: przedstawiciele Komendy Głównej PSP, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytutu Techniki Budowlanej. Prezentowane zagadnienia tematyczne omawiały istotne problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego budynków. Cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, w której wzięło udział 239 osób z terenu całego kraju. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: wydziałów architektury i nadzoru budowlanego, architekci, konstruktorzy, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawcy obiektów budowlanych, producenci i dystrybutorzy wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Tradycyjnie już, każdy uczestnik konferencji otrzymał broszurę z wygłaszanymi referatami oraz zaświadczenie o udziale w konferencji.

Referat z V Konferencji SITP

Zaproszenie na V Konferencję

Plan działalności na rok 2013

 1. Spotkanie noworoczne połączone ze sprawozdaniem z działalności za 2012 rok oraz z omówieniem planu pracy na 2013 rok. – 01 luty 2013 rok.
 2. Piknik zimowy połączony z III zawodami narciarskimi w zjeździe o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP. – 01 luty 2013 rok.
 3. Konferencja nt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków”. – 25 kwiecień 2013 rok.
 4. Piknik rodzinny. – 14 czerwiec 2013 rok.
 5. V Mistrzostwa w wędkowaniu o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP. – wrzesień 2013 rok.
 6. Wycieczka w Góry Stołowe. – 19-22 wrzesień 2013 rok.
 7. XI Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelanie z broni długiej. – październik 2013 rok.
 8. Konferencja: „Obrót LPG w aspekcie prewencyjno-operacyjnym”. – październik 2013 rok.
 9. Konferencja „Zabezpieczenie obiektów muzealnych”. – październik 2013 rok.

III zawody w zjeździe na nartach

W dniu 1 lutego 2013 roku w „Szwajcarii Bałtowskiej” w Bałtowie odbyło noworoczne spotkanie szkoleniowe dla członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP połączone z piknikiem zimowym. Podczas przedmiotowe szkolenia przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych III zawody w zjeździe na nartach o Puchar Prezesa Oddziału Świętokrzyskiego SITP.

W kategorii powyżej 40 lat pierwsze miejsce zdobył kol. Marek Kaczmarczyk z KP PSP Starachowice, drugie miejsce zdobył kol. Zbigniew Dyk, trzecie miejsce zdobył kol. Robert Godzina z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W kategorii do 40 lat pierwsze miejsce zdobył kol. Paweł Ksel z KW PSP Kielce, drugie miejsce zdobył kol. Jakub Kubicki z KW PSP Kielce, trzecie miejsce zdobył kol. Radosław Sidor z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po zakończonych zawodach narciarskich odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego zostały przedstawione informacje z działalności oddziału w 2012r. oraz zamierzenia organizacyjne na 2013 rok.

Łącznie w spotkaniu udział wzięło 35 osób.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją oraz obiadem.

Zmiana wysokości składek członkowskich

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że zgodnie z uchwałą Nr 24/12 Zarządu Głównego SITP z dnia 13 grudnia 2012 roku ustalona została nowa wysokość składek członkowskich. Zgodnie z podjętą uchwałą, od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje składka miesięczna w wysokości 8 zł.

Zaproszenie na spotkanie w Bałtowie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że w dniu 1 lutego 2013 roku o godz. 13.00 w „Szwajcarii Bałtowskiej” w Bałtowie odbędzie się noworoczne spotkanie szkoleniowe członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP połączone z piknikiem zimowym.

W ramach pikniku przewidziano:

 • II zawody w zjeździe na nartach o Puchar Prezesa SITP w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej,
 • biesiadę noworoczną połączoną ze sprawozdaniem z działalności za rok 2012 i zamierzeniami organizacyjnymi na rok 2013.

Osoby biorące udział w zawodach powinny zapewnić dla siebie sprzęt narciarski. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu na własny koszt.

Odpłatność za udział w spotkaniu wynosi 15 zł – płatne wraz ze zgłoszeniem (nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji).

Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału w terminie do dnia 29 stycznia 2013 roku do kolegów: Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231, 606 179 401), Pawła Ksela (41 36-53-221).

Zgłaszając udział w spotkaniu należy poinformować o starcie w zawodach.

Wyjazd autobusu z placu KW PSP nastąpi dnia 1 lutego 2013 roku o godz. 12.00.

 
 
www.000webhost.com