Wybory NOT Kielce

Informujemy, że w wyniku wyborów jawnych przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2012 r. Kolega Andrzej Siewior został Vice Prezesem Zarządu Rady NOT w Kielcach.

Akutalizacja Statutu SITP

Uaktualniony został Tekst jednolity Statutu SITP uchwalonego przez VII ZDO SITP w dniu 26 listopada 2011 r. w Sękocinie i zgodny z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 października 2012 r. Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/037898/12/430

Tekst jednolity Statutu na podstawie Uchwały Nr 8/11 VII Zebrania Delegatów Oddziałów SITP z dnia 26 listopada 2011 roku w formie .pdf

X Mistrzostwa w strzelaniu z broni długiej

W dniu 28 września br. Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP w Kielcach zorganizował X mistrzostwa w strzelaniu z broni długiej o puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem kolegów – członków SITP. W mistrzostwach uczestniczyło 20 członków oddziału.

Mistrzostwo i puchar Prezesa wywalczył kol. Tomasz Chmielewki z KP PSP w Sandomierzu.
II miejsce zdobył Maciej Kowalczyk.
III miejsce zdobył Wiesław Cisek z KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po zakończeniu mistrzostw wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali przy grillu.

Zaproszenie na X Mistrzostwa w strzelaniu

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do Panów Komendantów o umożliwienie członkom stowarzyszenia udziału w X MISTRZOSTWACH o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, które odbędą się w dniu 28 września 2012 roku w Starachowicach.

Chętni do wzięcia udziału w ,,Mistrzostwach” proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2012 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 41 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231) lub Dariusza Sochy (KP PSP Opatów).

Rozpoczęcie „Mistrzostw” nastąpi w dniu 28.09.2012r. o godzinie 13.00 na strzelnicy w Starachowicach.

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nastąpi o godzinie 12.00.

Życzenia Wielkanocne

Noworoczne spotkanie szkoleniowe w Bałtowie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że w dniu 29 lutego 2012 roku o godz. 13.30 w „Szwajcarii Bałtowskiej” w Bałtowie odbędzie się noworoczne spotkanie szkoleniowe członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP połączone z piknikiem zimowym.

W ramach pikniku przewidziano:

  • II zawody w zjeździe na nartach o Puchar Prezesa SITP w dwóch kategoriach wiekowych do 40 lat i powyżej,
  • biesiadę noworoczną połączoną ze sprawozdaniem z działalności za rok 2011 i zamierzeniami organizacyjnymi na rok 2012.

Osoby biorące udział w zawodach powinny zapewnić dla siebie sprzęt narciarski. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu na własny koszt.

Odpłatność za udział w spotkaniu wynosi 15 zł – płatne wraz ze zgłoszeniem (nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji).

Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału w terminie do dnia 17 lutego 2012 roku do kolegów: Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231, 606 179 401), Pawła Ksela (41 36-53-221).

Zgłaszając udział w spotkaniu należy poinformować o starcie w zawodach.

Wyjazd autobusu z placu KW PSP nastąpi dnia 29 lutego 2012 roku o godz. 12.00.

 
 
www.000webhost.com