Życzenia

IX mistrzostwa w strzelaniu

W dniu 7 października Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP w Kielcach zorganizował IX Mistrzostwa w strzelaniu z broni długiej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników pożarnictwa. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem kolegów – członków SITP. W mistrzostwach uczestniczyło 27 członków oddziału.

Puchar Prezesa wywalczył kol. Marcin Nyga z KP PSP w Starachowicach.
II miejsce zdobył Arkadiusz Wesołowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
III miejsce zdobył Wojciech Gawędzki z KP PSP z Starachowice.

Po zawodach strzeleckich wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali przy grillu.

Mistrzostwa Strzeleckie - Starachowice 2011

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza wszystkich członków na kolejne Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Prezesa SITP. zawody odbędą się dnia 7 października 2011 roku o godz. 13.00 na terenie strzelnicy w Starachowicach.

Za zajęcie I miejsca przewidziany jest puchar.

Chętnych do udziału prosimy o zgłoszenie oraz opłatę w wysokości 10 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2011 roku u kol. Sławomira Pietrzykowskiego – tel. 36-53-231, kom. 606 179 401.

Zaproszenie na wycieczkę

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pragnie zaprosić wszystkich kolegów wraz z osobami towarzyszącymi na wycieczkę do Kudowy-Zdroju, która odbędzie się w dniach 7-9 października 2011 roku.

Przewidywany koszt uczestnictwa od osoby - ok. 320 zł (dla członków SITP planowana jest dopłata w wysokości 60% kosztów wycieczki, natomiast osoby towarzyszące zobowiązane są do pokrycia kosztów w 100% z własnych środków finansowych).

Chętni do wzięcia udziału w wycieczce proszeni są o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2011 roku z kolegą Sławomirem Pietrzykowskim (te. 36-53-231). Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie po dokonaniu zaliczkowej wpłaty w kwocie 100 zł za osobę, która w przypadku rezygnacji z wycieczki nie podlega zwrotowi.

Wyjazd nastąpi w dniu 7 października 2011 r. z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 12.00. Planowany powrót w dniu 9 października 2011 roku ok. godziny 18.00-19.00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Majówka na zamku

W dniu 17 czerwca 2011 roku na Zamku Rycerskim w Sobkowie odbyła się „Majówka” członków naszego stowarzyszenia wraz z osobami towarzyszącymi, w której udział wzięło 45 osób.

Podczas „Majówki” uczestnicy mieli możliwość odbycia przejażdżki łodzią po rzece Nida oraz obejrzeć inscenizację szlacheckiej biesiady.

Zaproszenie na Majówkę

Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pragnie zaprosić wszystkich kolegów wraz z osobami towarzyszącymi na ,,MAJÓWKĘ, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku na Zamku Rycerskim w Sobkowie przy ul. Sobka 15.

Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2011 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 36-53-231) lub Dariusza Sochy (KP PSP Opatów).

Wyjazd nastąpi w dniu 17 czerwca 2011r. z palcu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 13:30.

Planowe rozpoczęcie spotkania na zamku o godzinie 14:30.

Walne zgromadzenie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Kielcach zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 1100 w siedzibie KBSS Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbędzie się Walne Zgromadzenie, którego celem będzie wybór delegatów członków naszego stowarzyszania na „Zebranie Delegatów Oddziałów”.

W przypadku nie spełnienia warunku wymaganej frekwencji zgodnie z § 39 Statutu SITP drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się na dzień 15 kwietnia 2011 roku na godzinę 1300 w siedzibie KBSS Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór delegatów Oddziału Świętokrzyskiego na „Zebranie Delegatów Oddziałów”.
  3. Dyskusja.
  4. Zakończenie Walnego Zebrania.

I Zawody w zjeździe na nartach

W dniu 21 stycznia 2011 roku w „Szwajcarii Bałtowskiej” w Bałtowie odbył się piknik zimowy, podczas którego zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych zawody w zjeździe na nartach o Puchar Prezesa Oddziału Świętokrzyskiego SITP.

W kategorii powyżej 40 lat pierwsze miejsce zdobył kol. Marek Kaczmarczyk z KP PSP Starachowice, natomiast w kategorii do 40 lat pierwsze miejsce zdobył Paweł Ksel z KW PSP w Kielcach.

Łącznie w zawodach narciarskich udział wzięło 16 osób.

Po zakończonych zawodach narciarskich odbyło się spotkanie noworoczne, podczas którego zostały przedstawione informacje z działalności oddziału w 2010r. oraz zamierzenia organizacyjne na 2011 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący kol. Lech Sapała.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją oraz obiadem.

Noworoczne spotkanie szkoleniowe

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że w dniu 21 stycznia 2011 roku o godz. 13.30 w „Szwajcarii Bałtowskiej” w Bałtowie odbędzie się noworoczne spotkanie szkoleniowe członków Świętokrzyskiego Oddziału SITP połączone z piknikiem zimowym.

W ramach pikniku przewidziano:

  • zawody w zjeździe na nartach o Puchar Prezesa SITP,
  • biesiadę noworoczną.

Osoby biorące udział w zawodach powinny zapewnić dla siebie sprzęt narciarski. Istnieje również możliwość wypożyczenia sprzętu na miejscu na własny koszt.

Odpłatność za udział w spotkaniu wynosi 20 zł – płatne wraz ze zgłoszeniem (nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji).

Chętni proszeni są o zgłoszenie udziału w terminie do dn. 14 stycznia 2011 r. do kolegów: Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 36-53-231, 606 179 401), Dariusza Sochę (KP PSP Opatów), Mara Kaczmarczyka (KP PSP Starachowice). Zgłaszając udział w spotkaniu należy poinformować o starcie w zawodach.

Wyjazd autobusu z placu KW PSP nastąpi dnia 21 stycznia 2011 roku o godz. 12.00.

 
 
000webhost logo