VIII Mistrzostwa w strzelaniu

W dniu 8 października Zarząd Świętokrzyskiego oddziału SITP w Kielcach zorganizował VIII Mistrzostwa w strzelaniu z broni długiej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem kolegów – członków SITP. W mistrzostwach uczestniczyło 21 członków oddziału.

Mistrzostwo i puchar prezesa wywalczył kol. Jarosław Dądrowski.
II miejsce zdobył Jakub Kubicki z Komendy wojewódzkiej PSP w Kielcach.
III miejsce zdobył Paweł Wilk z KP PSP z Buska Zdroju.

Po zawodach strzeleckich wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali przy grillu.

Bezpieczeństwo ppoż. i ratownictwo na drogach

W dniu 7 października 2010r. w Hotelu „ŁYSOGÓRY” odbyła się konferencja szkoleniowa na temat „Bezpieczeństwo ppoż. i ratownictwo na drogach publicznych”. Organizatorem konferencji był Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Centrum Szkolenia Ustawicznego „IKKU” Sp. z o.o. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące bloki tematyczne:

  • Wymagania bezpieczeństwa pożarowego przy budowie dróg, autostrad i drogowych obiektów inżynieryjnych,
  • Udział jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratownictwa drogowego,
  • Projektowanie dróg i autostrad w świetle przepisów ppoż i ratownictwa drogowego,
  • Zadania administracji w planowaniu ratownictwa drogowego,
  • Uwarunkowania prowadzenia działań ratowniczych na drogach o ograniczonej dostępności na przykładzie płatnej autostrady A2.

Poszczególne zagadnienia tematyczne zaprezentowali specjaliści z: tj.: KG PSP, KW PSP Kielce, GDDKiA Oddział Kielce, Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Autostrada Wielkopolska S.A. W konferencji uczestniczyły 123 osoby. Tradycyjnie, każdy uczestnik konferencji otrzymał broszurę z wygłaszanymi referatami.

VIII Mistrzostwa Strzeleckie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do Panów Komendantów o umożliwienie członkom stowarzyszenia udziału w VIII MISTRZOSTWACH o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, które odbędą się w dniu 8 października 2010 roku w Starachowicach.

Chętni do wzięcia udziału w ,,Mistrzostwach” proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2010 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 41 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231) lub Dariusza Sochy (KP PSP Opatów).

Zebranie wszystkich członków nastąpi w dniu 08.10.2010r w KP PSP w Starachowicach o godzinie 1300, po czym nastąpi wyjazd na strzelnicę.

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nastąpi o godzinie 1200.

Posiedzenie Zarządu Oddziału

W dniu 13.09.2010 o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Prosimy o przybycie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu Oddziału.

Odwołanie spotkania szkoleniowo – integracyjnego

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że w związku z przedłużającymi się działaniami związanymi z akcją przeciwpowodziową, zaplanowane na dzień 11 czerwca 2010 roku spotkanie szkoleniowo - integracyjne w Hotelu Ziółek w Łącznej k/Kielc zostało odwołane.

Zaproszenie na konferencję

W dniu 7 października 2010 roku w Hotelu „Łysogóry” w Kielcach, ul. Sienkiewicza 78 odbędzie się konferencja poświęcona tematyce projektowania, budowy i eksploatacji dróg publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa drogowego.

Więcej informacji pod adresem: http://www.ikku.pl/szkolenia/261

Zaproszenie na "Letnie grillowanie"

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Kielcach pragnie zaprosić wszystkich kolegów – członków naszego stowarzyszenia do wzięcia udziału w „Letnim grillowaniu”, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2010 roku o godzinie 15.00 w Hotelu Ziółek w Łącznej k/Kielc.

Koszty uczestnictwa dla członka stowarzyszenia wynosi 20 zł, natomiast dla osób które nie są członkami SITP – pełna odpłatność tj.: 100zł.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie w/w wpłaty w terminie do dnia 23 lipca 2010 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 41 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-231).

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nastąpi o godzinie 14.30.

Spotkanie Noworoczne 2010

W dniu 5 lutego 2010r. w Hotelu Ziółek w Łącznej koło Kielc odbyło się Spotkanie Noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału SITP. W spotkaniu udział wzięło 45 osób. Podczas spotkania zostały przedstawione informacje z działalności oddziału za 2009r. oraz zamierzenia organizacyjne na 2010 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący kol. Lech Sapuła. Następnie odbyły się dwa głosowania:

  • głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (za - 36 głosów, wstrzymało się - 9 głosów, przeciw - 0 głosów),
  • głosowanie nad przyjęciem planu działalności na rok 2010. Plan działalności został przyjęty jednogłośnie.

Spotkanie zakończyło się wspólną dyskusją oraz obiadem.

 
 
www.000webhost.com