VII Mistrzostwa w Strzelaniu

W dniu 10 listopada 2009r. Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP w Kielcach zorganizował VII Mistrzostwa w strzelaniu z broni długiej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynirów i Techników Pożarnictwa. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem kolegów – członków SITP. w mistrzostwach rywalizowało 23 członków oddziału.

Mistrzostwo i Puchar Prezesa wywalczył kol. Waldemar Madej z KP PSP w Skarżysku Kamiennej.
II miejsce zdobył Paweł Jakubowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach.
III miejsce zdobył Robert Godzina z KP PSP z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Po zawodach strzeleckich wszyscy uczestnicy wspólnie biesiadowali przy grillu.

Przesunięcie terminu mistrzostw

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że uległ zmianie termin rozegrania VII MISTRZOSTW o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej.

Przedmiotowe „Mistrzostwa” odbędą się w dniu 10 listopada 2009 roku w Starachowicach.

IV Konferencja naukowo-szkoleniowa

W dniu 16 października 2009 roku w Kieleckim Centrum Biznesu odbyła się IV Konferencja naukowo - szkoleniowa na temat „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”. Organizatorem konferencji był Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące bloki tematyczne:

 • Kierunki zmian w przepisach przeciwpożarowych dotyczących ochrony budynków, przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,
 • Wpływ zmian przepisów techniczno – budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 • Problemy występujące przy projektowaniu i uzgadnianiu instalacji wodociągowych przeciwpożarowych oraz samoczynnych urządzeń gaśniczych w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne,
 • Zasady uzgadniania i odbioru systemów sygnalizacji pożarowej oraz DSO, opracowanie matrycy sterowań urządzeń w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne,
 • Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie nowelizacji przepisów techniczno – budowlanych.

Poszczególne zagadnienia tematyczne zaprezentowali jedni z najlepszych specjalistów w kraju, tj.: przedstawiciele KG PSP, CNBOP, ITB oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele: wydziałów architektury i nadzoru budowlanego, architekci, konstruktorzy, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonawcy obiektów budowlanych, producenci i dystrybutorzy wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, właściciele, zarządcy i użytkownicy budynków oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej. W konferencji uczestniczyła rekordowa ilość osób, tj. 343 z całego kraju.

Tradycyjnie już, każdy uczestnik konferencji otrzymał broszurę z wygłaszanymi referatami oraz zaświadczenie o udziale w konferencji. Podsumowania konferencji dokonał Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Bronisław Skaźnik.

VII Mistrzostwa Strzeleckie

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zwraca się z uprzejmą prośbą do Panów Komendantów o umożliwienie członkom stowarzyszenia udziału w VII MISTRZOSTWACH o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, które odbędą się w dniu 30 października 2009 roku w Starachowicach.

Chętni do wzięcia udziału w ,,Mistrzostwach” proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2009 roku u kolegów: Pawła Ksela (tel. 36-53-221) lub Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 36-53-231) lub Dariusza Sochy (KP PSP Opatów).

Koszt uczestnictwa w ,,Mistrzostwach” 10 zł od osoby płatne z góry podczas zgłoszenia.

Zebranie wszystkich członków nastąpi w dniu 30.10.2009r w KP PSP w Starachowicach o godzinie 1300, po czym nastąpi wyjazd na strzelnicę.

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach nastąpi o godzinie 1200.

IV Mistrzostwa Wędkarskie

28 sierpnia 2009r. na zalewie Chańcza (gm. Raków) odbyły się IV Mistrzostwa Wędkarskie o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Puchar wywalczył kol. Tomasz Witecki.

IV Konferencja naukowo-szkoleniowa

16 października 2009r. odbędzie się IV Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych, oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”.

Majówka w Jodłowym Dworze

5 czerwca 2009r. w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym „Jodłowy Dwór” w Hucie Szklanej odbyło się spotkanie koleżeńskie. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby. Majówka rozpoczęła się od pieszej wycieczki do klasztoru na Świętym Krzyżu. Uczestnicy zwiedzili m.in. XV-wieczny krużganek przy kościele zbudowany w stylu gotyckim oraz kaplicę Relikwii Krzyża Świętego. Spotkanie zakończyło się obiadokolacją oraz zabawą w „Jodłowym Dworze”, której towarzyszył zespół wokalny oraz zbój świętokrzyski.

Nowy zarząd

23 kwietnia 2009r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITP, w Kielcach w którym wzięło udział 38 z pośród 71 członków stowarzyszenia. W czasie zgromadzenia został wybrany nowy zarząd w składzie:

 • Prezes – Kol. Zbigniew Muszczak
 • V-ce Prezes – Kol. Czesław Lalewicz
 • V-ce Prezes – Kol. Andrzej Siewior
 • Sekretarz – Kol. Paweł Ksel
 • Skarbnik – Kol. Sławomir Pietrzykowski
 • Członek Zarządu – Kol. Dariusz Socha
 • Członek Zarządu – Kol. Marek Cisek
 • Członek Zarządu – Kol. Marek Kaczmarczyk
 • Członek Zarządu – Kol. Roman Boruń

jak również komisja rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – Kol. Lech Sapuła
 • Sekretarz – Kol. Jarosław Dąbrowski
 • Członek – Kol. Tomasz Bajerczak

oraz sąd koleżeński w składzie:

 • Przewodniczący – Kol. Arkadiusz Wesołowski
 • Sekretarz – Kol. Jarosławw Dobrowolski
 • Członek – Kol. Ryszard Stępkowski

Spotkanie Noworoczne

W dniu 19 lutego 2009r. w „Sosnowym Dworku” w Sukowie odbyło się Spotkanie Noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału SITP. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby. Prezes Oddziału podczas spotkania przedstawił informacje z działalności oddziału za 2008r. oraz zamierzenia organizacyjne na rok 2009. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący kol. Roman Boruń. Następnie odbyła się dyskusja podczas której poruszono tematy organizacji 25-lecia oddziału oraz uruchomienia strony internetowej Świętokrzyskiego Oddziału SITP. Na koniec odbyły się dwa głosowania:

 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi (za - 19 głosów, wstrzymało się - 5 głosów, przeciw - 0 głosów),
 • głosowanie nad przyjęciem planu działalności na rok 2009. Plan został przyjęty jednogłośnie.
 
 
www.000webhost.com