Zaproszenie na spotkanie noworoczne i konferencję

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza na noworoczne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w Dworku Binkowski w Kielcach (ul. Wojciecha Szczepaniaka 40).

Podobnie, jak w roku ubiegłym spotkanie będzie poprzedzone konferencją szkoleniową. Tym razem będziemy gościć przedstawicieli firmy KNAUF - jednego z wiodących producentów nowoczesnych materiałów budowlanych na świecie (m.in. systemy tynkarskie, systemy suchej zabudowy, systemy podłogowe, systemy ociepleń, chemia budowlana), którzy na przykładzie produktów swojej firmy omówią i zaprezentują bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Główna część spotkania poświęcona będzie podsumowaniu działalności Oddziału za 2018 rok (w tym przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału oraz stanu realizacji najważniejszych przedsięwzięć za ubiegły rok, a także planu działania na rok 2019). Tradycyjnie spotkanie zakończy się wspólnym poczęstunkiem.

Chętni do udziału w spotkaniu noworocznym proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku u kolegi Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36 53 230).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest opłacenie składek członkowskich za rok 2018.

Obradował Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP

11 stycznia 2019 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Głównym tematem spotkania było omówienie stanu realizacji najważniejszych zadań w minionym roku, uzgodnienie ramowego planu działania na 2019 rok, a także dokonanie uzgodnień i podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

Na wstępie prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP kol. Czesław Lalewicz przypomniał najważniejsze zadania, jakie zostały zrealizowane w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem zadań ukierunkowanych na doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz integrację członków naszego Oddziału (m.in. spotkania koleżeńskie, zawody sportowe, konferencje).

Następnie Zarząd przedyskutował przedstawioną przez prezesa propozycję ramowego planu działania na 2019 rok. Ustalając plan Zarząd zdecydował się na kontynuowanie sprawdzonych i cieszących się uznaniem form działania. Zgodnie z planem w 2019 roku odbędą się: spotkanie noworoczne Oddziału połączone z podsumowaniem działalności za 2018 rok, 4 konferencje szkoleniowe (1 konferencja o zasięgu krajowym oraz 3 o charakterze lokalnym), wycieczka w góry, zawody o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, spotkanie koleżeńskie połączone z zawodami w kręgle.

W trakcie posiedzenia dokonano także istotnych uzgodnień i podjęto uchwały w zakresie bieżącej działalności. Najważniejsze z nich to przyjęcie kandydatury kolegi Pawła Górniaka jako nowego członka Świętokrzyskiego Oddziału SITP (przyjęto jednogłośnie) oraz ustalenie odpłatności dla członków Oddziału za udział w wycieczkach organizowanych w 2019 roku.

W posiedzeniu wzięli udział: Czesław Lalewicz, Marek Kaczmarczyk, Arkadiusz Wesołowski, Sławomir Pietrzykowski, Roman Boruń, Paweł Jop, Jakub Kubicki, Zbigniew Muszczak, Piotr Witoń.

Szczegółowe informacje dotyczące planu działania na 2019 rok zostaną przedstawione podczas spotkania noworocznego Świętokrzyskiego Oddziału SITP, które odbędzie się w lutym 2019 roku w Kielcach. Informacje dotyczące spotkania noworocznego zostaną podane wkrótce na stronie internetowej odrębnym komunikatem.

 
 
www.000webhost.com