Konferencja i spotkanie noworoczne 2020

21 lutego 2020 roku w Hotelu Dworek Binkowski w Kielcach odbyło się spotkanie noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Prezes Świętokrzyskiego Oddziału SITP kol. Czesław Lalewicz powitał zaproszonych gości i członków naszego Stowarzyszenia oraz otworzył Konferencję. Podczas konferencji przedstawione zostały tematy z zakresu biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków. Były to następujące zagadnienia:

 1. Realizacja sterowań przez system FPA marki Bosch oraz ewakuacja fazowa z wykorzystaniem dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) PAVIRO marki Bosch. Jakub Bednarz i Michał Murski - firma Robert Bosch Sp. z o.o.
 2. Zastosowanie płyt Kooltherm w świetle wymagań ogniowych stawianych termoizolacjom. Radosław Jędrzak - Kingspan Insulation Sp. z o.o.
 3. Ochrona przeciwogniowa elementów budowlanych o konstrukcji drewnianej i stalowej na przykładzie systemu FERMACELL. Jarosław Kijak - James Hardie Europe GMB Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Konferencja zakończyła się dyskusją i pytaniami do prelegentów.

W drugiej części odbyła się narada członków naszego Stowarzyszenia, w której omówiono i podsumowano działalność Oddziału w 2019 roku oraz wytyczono główne zadania do realizacji w roku 2020.

Prezes Oddziału kol. Czesław Lalewicz przedstawił występujące problemy w realizacji zadań, w tym głównie te związane ze środkami na realizację statutowych celów Stowarzyszenia.

Następnie sekretarz Oddziału kol. Arkadiusz Wesołowski przedstawił (w formie prezentacji) najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane w minionym roku. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 • 22 lutego – konferencja szkoleniowa nt. „Bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie produktów firmy KNAUF” oraz spotkanie noworoczne ŚO SITP połączone z podsumowaniem działalności za 2018 r. (Hotel Dworek Binkowski w Kielcach)
 • 2-8 września - wycieczka integracyjna do Zakopanego. (Hotel TATRA, ul. Cyrhla 34)
 • 5 października - XVII Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w strzelaniu z broni długiej i konferencja szkoleniowa dotycząca zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków na przykładzie wyrobów firmy PROMAT. (Klub sportowy ŚWIT w Starachowicach)
 • 22 listopada - konferencja szkoleniowa nt. „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP – wymagania przepisów, uwarunkowania techniczne, wskazania do projektowania i oceny podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych” oraz zawody w kręgle o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP. (Hotel La Mar w Kielcach)

Po zakończeniu prezentacji sprawozdanie finansowe Oddziału za miniony rok przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Lech Sapuła.

Plan działania Oddziału na rok 2020 rok omówił prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP kolega Czesław Lalewicz. Do najważniejszych zadań przyjętych do realizacji należą:

 • Regionalna konferencja szkoleniowa oraz spotkanie noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału SITP (podsumowanie działalności za 2019 rok) – 21 lutego 2020 r.,
 • wycieczka integracyjna do WILNA – 10-13 września 2020 r.,
 • regionalna konferencja szkoleniowa nt. systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie wyrobów wybranych firm /październik/
 • XVIII mistrzostwa w strzelaniu o puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP – Starachowice 2 października 2020 r.
 • Regionalna konferencja szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe budynków. Stosowanie oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych /listopad/
 • IV zawody w kręgle o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP – Kielce 27 listopada 2020 r.

Konferencja i narada zakończyły się uroczystą kolacją.

Konferencja szkoleniowa i narada roczna

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2020 roku w Hotelu Dworek Binkowski w Kielcach (ul. W. Szczepaniaka 40).

Plan spotkania do pobrania tutaj.

Zaproszenie na konferencję

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa serdecznie zaprasza na konferencją szkoleniową i noworoczne spotkanie koleżeńskie, które odbędą się w dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 13.00 w Dworku Binkowski w Kielcach (ul. Wojciecha Szczepaniaka 40).

W pierwszej części odbędzie się konferencja szkoleniowa. Przedstawiciele wiodących producentów nowoczesnych materiałów budowlanych na przykładzie produktów rodzimych firm przedstawią bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego stosowane w budownictwie.

W drugiej części zostanie podsumowana działalność Oddziału za 2019 rok (w tym przedstawienie sprawozdania finansowego oraz stanu realizacji zadań za 2019 rok). Ponadto zostanie przedstawiony plan pracy Oddziału na rok 2020.

Tradycyjnie, spotkanie zakończy się wspólnym poczęstunkiem.

Chętni do udziału proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 roku u kolegi Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36 53 230).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest opłacenie składek członkowskich za rok 2019 rok.

 
 
www.000webhost.com