Zaproszenie na konferencję i zawody w strzelaniu

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa informuje, że 15 października 2019 roku w budynku strzelnicy sportowej w Starachowicach odbędzie się konferencja szkoleniowa nt. bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Zakres tematyczny konferencji:

 • „Bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych na przykładzie podkonstrukcji MEP z okładzinami Rockpanel” - prelegent dr inż. Paweł Fiszer, ME Polska Sp. z o.o.,
 • „Zastosowanie wyrobów Rockwol dla zapewnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla ścian zewnętrznych" - prelegent Monika Hyjek Rockwol Polska,
 • wystawa wyrobów firmy ROCKWOOL stosowanych w ochronie przeciwpożarowej budynków.

Tuż po zakończeniu konferencji odbędą się XVII Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej.

Tradycyjnie, po zakończeniu zawodów odbędzie się spotkanie koleżeńskie.

Chętni do udziału w konferencji i zawodach proszeni są o potwierdzenie udziału w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2019 roku u kolegi Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36-53-230 lub 606 179 401).

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest uregulowanie składek członkowskich.

Rozpoczęcie konferencji nastąpi o godzinie 12:30.

Wyjazd z placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach o godzinie 11:30.

Posiedzenie zarządu oddziału SITP

W dniu 5 lipca 2019 roku o godz. 14.00 w restauracji „Siedem Pokus” odbędzie się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Głównym celem spotkania będzie omówienie bieżących zadań przewidzianych do realizacji w III kwartale 2019 roku.

Prosimy o przybycie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu Oddziału.

Wycieczka do Zakopanego

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów na wycieczkę integracyjną do Zakopanego, która odbędzie się w dniach 6 - 8 września 2019 roku.
Baza wycieczki – miejsce zakwaterowania Hotel Tatra Zakopane
Adres: Cyrhla 34, 34-500 Zakopane

Program wycieczki:

6 września 2019 r.

 • godz. 8.00 - wyjazd z placu KW PSP w Kielcach (ul. Sandomierska 81),
 • godz. 12.30 – przyjazd do miejsca zakwaterowania, czas wolny,
 • godz. 13.30 - zwiedzanie Zakopanego (Krupówki, Stary Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku), spacer Doliną Kościeliską
 • godz. 18.00 – obiadokolacja.

7 września 2019 r.

 • godz. 8.30 – 9.30 – śniadanie,
 • godz. 9.30 – 11.00 - czas wolny,
 • godz. 11.00 - wyjazd do Chochołowa, relaks w Chochołowskich Termach,
 • godz. 17.00 -18.00 – czas wolny, indywidualne zwiedzanie Zakopanego,
 • godz. 18.00 – uroczysta kolacja.

8 września 2019 r.

 • godz. 8.30 – 9.30 – śniadanie,
 • godz. 9.30 – wycieczka na Kasprowy Wierch,
 • godz. 16.00 – wyjazd do Kielc,
 • godz. 20.30 – przyjazd do Kielc.

Przewidywany koszt uczestnictwa wynosi 450,00 zł/osobę. Dla członków SITP planowana jest dopłata:

wersja A - członek SITP uczestniczy samotnie – dopłata ~50 %, czyli koszt 230,00 zł,
wersja B - członek SITP uczestniczy z osobą towarzyszącą – dopłata ~70 % dla członka SITP, czyli koszt 140,00 zł (osoba towarzysząca ponosi 100 % kosztów uczestnictwa).

W kosztach wycieczki zapewnia się:

 1. transport autokarem na miejsce zakwaterowania i do zwiedzanych obiektów,
 2. zakwaterowanie (Hotel TATRA) – pokoje z pełnym węzłem sanitarnym,
 3. wyżywienie: zgodne z programem wycieczki.

Przedstawione koszty nie obejmują; wjazdu na Kasprowy Wierch, biletu wstępu do Chochołowskich Term, kosztów zwiedzania, opłat klimatycznych, itp.

Uwaga!

Program wycieczki może ulec zmianie w zależności od oczekiwań uczestników wycieczki.

Chętni do udziału w wycieczce proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa i dokonanie wpłaty do kol. Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 606 179 401) najpóźniej do 29 czerwca br.

Warunkiem uczestnictwa jest bieżące opłacanie składek członkowskich.

Życzenia Wielkanocne


Konferencja szkoleniowa - podsumowanie 2018 roku


22 lutego 2019 roku w Dworku Binkowski w Kielcach odbyła się konferencja szkoleniowa której przewodnim tematem były „ Bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie produktów Grupy Knauf Polska” Konferencję w krótkim wystąpieniu otworzył prezes Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa Czesław Lalewicz Podczas konferencji przedstawiciele firmy KNAUF (wiodący na świecie producent nowoczesnych materiałów budowlanych) na czele z dr inż. Marcinem Wieteską Dyrektorem Badań i Rozwoju Grupy Knauf Polska omówili bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego na przykładzie produktów swojej firmy W swoich wystąpieniach szczególną uwagę zwrócili na systemy oddzieleń przeciwpożarowych, systemy suchej obudowy i zabudowy drewnianych elementów budowlanych i konstrukcji do wymaganej klasy odporności ogniowej, systemy podłogowe, systemy ociepleń oraz chemię budowlaną. Po zakończonej konferencji szkoleniowej odbyło się noworoczne spotkanie koleżeńskie Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich obecnych na spotkaniu kolegów - członków naszego Oddziału przez prezesa kol. Czesława Lalewicza. W dalszej części sekretarz kol. Arkadiusz Wesołowski w formie prezentacji przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane w 2018 roku, a mianowicie;

 • 1 marca - konferencja szkoleniowa dotycząca biernych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego (w tym przygotowanie do odbioru i zasady odbioru tych systemów) oraz spotkanie noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału SITP (restauracja „STANGRET” w Kielcach),
 • 19 października - konferencja szkoleniowa „Zastosowanie nowoczesnych systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) POLON-ALFA w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektów oraz XVI Mistrzostwa o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej (strzelnica sportowa w Starachowicach),
 • 9 listopada - konferencja szkoleniowa na temat detektorów, mierników i systemów wykrywania gazów wybuchowych, a także gazów toksycznych (w tym prezentacja produktów i usług oferowanych przez firmę GAZEX) oraz II Zawody w Kręgle o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP (Hotel La Mar w Kielcach).

Plan działania Oddziału na 2019 rok omówił prezes zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP kolega Czesław Lalewicz. Do najważniejszych zadań przyjętych do realizacji należą:

 • konferencja szkoleniowa na temat stosowania biernych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie produktów firmy KNAUF oraz spotkanie noworoczne Świętokrzyskiego Oddziału SITP (podsumowanie działalności za 2018 rok) – 22 lutego 2019 r.,
 • konferencja krajowa nt. bezpieczeństwa pożarowego budynków – czerwiec br.,
 • wycieczka integracyjna do Zakopanego) – planowany termin 6-8 września br.,
 • konferencja szkoleniowa nt. „Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych na przykładzie wyrobów firmy PROMAT” oraz XVII mistrzostwa w strzelaniu o puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP – Starachowice 15 października br.,
 • konferencja nt. „Stosowanie oświetlenia awaryjnego w obiektach budowlanych” i „Stosowanie izolacji budowlanych ze względu na bezpieczeństwo pożarowe” oraz III Zawody w Kręgle o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP – Kielce, 22 listopada br.

Ponadto prezes przedstawił uchwały Zarządu, jakie zostały podjęte na posiedzeniu 11 stycznia 2019 r. (przyjęcie nowego członka Oddziału, dofinansowanie kosztów wycieczki zaplanowanej do realizacji w 2019 roku, zakup dla wszystkich członków Oddziału latarek LED).

Sprawozdanie finansowe Oddziału za miniony rok przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Lech Sapuła.

Wszystkim uczestnikom wręczono latarki LED ufundowane ze środków Oddziału. Spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją, którą poprzedziła dyskusja na temat planu pracy na 2019 rok.

Zaproszenie na spotkanie noworoczne i konferencję

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zaprasza na noworoczne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 14.00 w Dworku Binkowski w Kielcach (ul. Wojciecha Szczepaniaka 40).

Podobnie, jak w roku ubiegłym spotkanie będzie poprzedzone konferencją szkoleniową. Tym razem będziemy gościć przedstawicieli firmy KNAUF - jednego z wiodących producentów nowoczesnych materiałów budowlanych na świecie (m.in. systemy tynkarskie, systemy suchej zabudowy, systemy podłogowe, systemy ociepleń, chemia budowlana), którzy na przykładzie produktów swojej firmy omówią i zaprezentują bierne systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Główna część spotkania poświęcona będzie podsumowaniu działalności Oddziału za 2018 rok (w tym przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału oraz stanu realizacji najważniejszych przedsięwzięć za ubiegły rok, a także planu działania na rok 2019). Tradycyjnie spotkanie zakończy się wspólnym poczęstunkiem.

Chętni do udziału w spotkaniu noworocznym proszeni są o potwierdzenie obecności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 roku u kolegi Sławomira Pietrzykowskiego (tel. 41 36 53 230).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest opłacenie składek członkowskich za rok 2018.

Obradował Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału SITP

11 stycznia 2019 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Głównym tematem spotkania było omówienie stanu realizacji najważniejszych zadań w minionym roku, uzgodnienie ramowego planu działania na 2019 rok, a także dokonanie uzgodnień i podjęcie uchwał w sprawach bieżących.

Na wstępie prezes Zarządu Świętokrzyskiego Oddziału SITP kol. Czesław Lalewicz przypomniał najważniejsze zadania, jakie zostały zrealizowane w 2018 roku ze szczególnym uwzględnieniem zadań ukierunkowanych na doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz integrację członków naszego Oddziału (m.in. spotkania koleżeńskie, zawody sportowe, konferencje).

Następnie Zarząd przedyskutował przedstawioną przez prezesa propozycję ramowego planu działania na 2019 rok. Ustalając plan Zarząd zdecydował się na kontynuowanie sprawdzonych i cieszących się uznaniem form działania. Zgodnie z planem w 2019 roku odbędą się: spotkanie noworoczne Oddziału połączone z podsumowaniem działalności za 2018 rok, 4 konferencje szkoleniowe (1 konferencja o zasięgu krajowym oraz 3 o charakterze lokalnym), wycieczka w góry, zawody o Puchar Prezesa Świętokrzyskiego Oddziału SITP w konkurencji strzelania z broni długiej, spotkanie koleżeńskie połączone z zawodami w kręgle.

W trakcie posiedzenia dokonano także istotnych uzgodnień i podjęto uchwały w zakresie bieżącej działalności. Najważniejsze z nich to przyjęcie kandydatury kolegi Pawła Górniaka jako nowego członka Świętokrzyskiego Oddziału SITP (przyjęto jednogłośnie) oraz ustalenie odpłatności dla członków Oddziału za udział w wycieczkach organizowanych w 2019 roku.

W posiedzeniu wzięli udział: Czesław Lalewicz, Marek Kaczmarczyk, Arkadiusz Wesołowski, Sławomir Pietrzykowski, Roman Boruń, Paweł Jop, Jakub Kubicki, Zbigniew Muszczak, Piotr Witoń.

Szczegółowe informacje dotyczące planu działania na 2019 rok zostaną przedstawione podczas spotkania noworocznego Świętokrzyskiego Oddziału SITP, które odbędzie się w lutym 2019 roku w Kielcach. Informacje dotyczące spotkania noworocznego zostaną podane wkrótce na stronie internetowej odrębnym komunikatem.

 
 
www.000webhost.com